jenproeftwijn.nl - Meer leren over wijn

Privacyverklaring

Privacy Verklaring Jen Proeft Wijn

Hier vind je de privacy verklaring van Jen Proeft Wijn. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Jen Proeft Wijn.

I Inleiding

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens:
Jennifer Jernberg van Jen Proeft Wijn gevestigd aan de Zwanebloemlaan 60, 1087CD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Email: jennifer@jenproeftwijn.nl
Telefoon: +31 627020221
website: https://www.jenproeftwijn.nl

II Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jen Proeft Wijn verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
Jen Proeft Wijn heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jennifer@jenproeftwijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Rechtsgrondslag
Jen Proeft Wijn verwerkt persoonsgegevens op grond van een noodzakelijk belang. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Ook is er een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Jen Proeft Wijn via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

III Doel gegevens verzameling
Er wordt voor de volgende doelen persoons- gegevens verzameld door Jen Proeft Wijn:
– Het afhandelen van je betaling.
Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promoties c.q. aanbiedingen.
– Analyse gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– verwerking van persoonsgegevens met een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

1. Het versturen van nieuwsbrieven, promoties c.q. aanbiedingen
Jen Proeft Wijn stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Jen Proeft Wijn. Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Jen Proeft Wijn via de website of email. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en wensen met betrekking tot het evenement.

3. Analytics
De website van Jen Proeft Wijn verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

4. Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

IV Ontvangers

1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan wel een product download (zoals de leer wijn proeven gids), worden jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
2. Keurigonline
De e-mail en de website en back-ups van de website van Jen Proeft Wijn worden gehost bij Keurigonline. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Keurigonline alsmede gegevens die jij achterlaat op de website.
3. WordPress
Er worden tevens back-ups van de website opgeslagen door plugins beschikbaar op WordPress.
4. MateriaMedia
MateriaMedia onderhoudt de website van Jen Proeft Wijn en heeft als medebeheerder van de website inzicht in sommige gegevens die Jen Proeft Wijn van haar klanten bezit, zoals bijvoorbeeld Mailchimp.
5. Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) etc. op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom zelf de privacyverklaringen van deze Social Media platforms (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen.
6. Google Drive
Gegevens van klanten die worden vermeld op facturen en offertes worden in Google Drive bewaard. Het gaat hier om naam, adres en contactgegevens.

VI Bewaartermijnen

1 Nieuwsbrief
De opslag van jouw gegevens in Mailchimp is voor onbepaalde tijd. Je kan je voor de nieuwsbrief uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar jennifer@jenproeftwijn.nl

2. Contact
Op het moment dat je contact opneemt met Jen Proeft Wijn via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Wij hebben daar zelf geen invloed op. Voor meer informatie over deze bewaartermijnen verwijzen wij je naar Keurigonline.

3. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard binnen Google en de bewaartermijnen van Google zijn hier van toepassing.

4. De persoons- en adresgegevens die worden bewaard op offertes en facturen worden 8 jaar bewaard.

VII Beveiliging

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord /of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jen Proeft Wijn privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje.

Ook wordt de website tegen spam beschermd door de plugin Askimet.

VIII Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Jen Proeft Wijn. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

2. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jen Proeft Wijn niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

IX Plichten

Jen Proeft Wijn behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jen Proeft Wijn dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jen Proeft Wijn te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via email.

neem contact op!

Wil je een offerte, boeken, samenwerken of heb je een vraag? Ik hoor graag van je! Neem contact op via het contactformulier.

contactformulier

Schrijf je in voor de beste wijntips van Jen en ontvang gratis: 
"De wijngids met uitleg over wijnproeven + 4 handige infographics"

Gefeliciteerd!

Je kan nu de gids downloaden

Pin It on Pinterest

Share This